Frelst?

- Er alle inviteret med til festen?


Hvad er frelse, hvem bliver frelst, og er begrebet overhovedet vigtigt for nutidens mennesker?

Disse spørgsmål bringes i spil, når eleverne inviteres på ekskursion og hører om begrebet frelse og dets aktualitet i dag. De møder to præster fra folkekirken, der hver især fortæller, hvordan de forholder sig til de klassiske dogmer om frelse og fortabelse. 

For hvad vil frelse egentlig sige, og hvad skal man frelses fra? Kan man gøre sig fortjent til frelsen, og er det dåben, der er adgangsbillet til frelsen? 

I tilknytning til ekskursionen får eleverne adgang til en hjemmeside, der giver mulighed for at arbejde komparativt med forståelsen af frelse, fortabelse, paradis og helvede i kristendom og islam. Her findes bl.a. videoklip og tekster, hvor en række præster og imamer udtaler sig. 

 

Tilmeldte lærere får tilsendt en mail med adgangskode til forløbets hjemmeside og information om kirkebesøget.  

Målgruppe: STX/HF

Fag: Religion/kultur- og samfundsfag

Omfang: 1-2 lektioner/moduler, inklusiv ekskursion

Periode: september 2024 - juni 2025

Tilmeldingsfrist: Løbende tilmelding

Projektet indeholder: 

Ekskursion til en kirke i lokalområdet

Adgang til hjemmeside med videoer og tekster til brug i undervisningen

Forslag til eksamenstekster

TILMELDING FRELST?