Under overfladen

- Havmonstre og myter


Bugtende søslanger, sylespidse tænder og kæmpemæssige gab. Monstre har altid spillet en rolle, når mennesket har skullet ordne og forstå den verden, som omgav dem. Det farlige og uforklarlige fik en krop og historierne om monstrenes oprindelse, deres hårrejsende bedrifter og ikke mindst deres funktion, blev til vigtige dele af religionen, uanset om man troede på Jahve, Thor eller Poseidon.

Monstrene og myterne

I projektet ’Under overfladen’ skal eleverne arbejde med forskellige myter fra hhv kristen-jødisk, nordisk og australsk mytologi samt en enkelt fra folketroen. Myterne har det til fælles, at de indeholder et monster, der lever under overfladen.

Eleverne skal arbejde med fire myter: ’Guds kamp med Livjatan’ fra Det Gamle Testamente, ’Regnbueslangen’ fra australsk mytologi, ’Thor fanger Midgårdsormen’ fra nordisk mytologi og ’Kraken’ fra folketroen.

Eleverne ser udstillingen "Arkiv over rejsende uden havn" på Annaborg med kunstneren Bruno Kjær og udarbejder efterfølgende en kreativ kommentar til udstillingen med Marina Pagh. 

Tilmeldte lærere modtager: 

  • Undervisningsvejledning
  • Tilbud om rundvisning på Annaborg
  • Tilbud om kreativ workshop efter omvisningen på Annaborg (til de første 10 tilmeldte klasser)
  • En kreativ goodie-bag, så man kan arbejde videre med hjemme på skolen
  • Mulighed for at bidrage til udstillingen
  • Mulighed for at eleverne kan udstille deres værker på Annaborg.

Målgruppe: 4.-6. klasse 

Fag: Billedkunst, kristendomskundskab 

Omfang: 8-10 lektioner 

Periode: januar – marts 2025

Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2024

Levering: Uge 46 

Aktivitet: Omvisning og workshop på Annaborg

TILMELDING TIL UNDER OVERFLADEN