Den etiske kode

- kreativ kodning


Mennesket er i tæt samspil med teknologien. Fokus har tit været på de positive fremskridt, som en given teknologi medfører. Flere er dog ved at få øje for, at mennesket skal have en større kritisk indsigt i hvilke etiske dilemmaer, som diverse teknologier lægger op til - især i et samfund, hvor udviklingen går så stærkt.  

Derfor skal eleverne i dette projekt arbejde med teknologiforståelse og etik, hvor de skal arbejde med at koble etik og kodning – helt uden brug af computere.  

Eleverne skal først lære om, hvad en robot er, og hvordan den fungerer ud fra kodning. Hvorfor handler en robot, som den gør, og kan en robot overhovedet handle etisk? Eleverne skal selv prøve at lave koder med fysiske materialer, som udsendes sammen med lærervejledning og elevark.  

Dernæst inddrages etikbegrebet, hvor eleverne skal lære om ”Den gyldne regel” og lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Gennem forskellige cases skal eleverne tage stilling til, hvad de ville gøre, hvis de så et menneske, der havde brug for hjælp.  

Teknologiforståelse kobles med kristendomskundskab, når eleverne skal prøve at lave en kode, der beskriver den barmhjertige samaritaners handlinger.  

Afslutningsvis skal eleverne programmere “den perfekte robot-gårdvagt”, så den kan hjælpe i en række situationer i frikvarteret.  

Tilmeldte lærere modtager:

  • Undervisningsvejledning
  • Adgang til hjemmeside med korte videoer, der forklarer de fagbegreber, som eleverne skal arbejde med i projektet
  • Lærerkursus om Algoritmer, AI og etik. Se mere her

Målgruppe: 4.-5. klasse

Fag: Kristendomskundskab og teknologiforståelse

Omfang: 6 lektioner 

Periode: Fra september 2024 og resten af skoleåret

Lærerkursus: 30. september 2024 i Farum. Se mere her

Levering: Uge 36 og 46

TILMELDING DEN ETISKE KODE