Det folkekirkelige landskab

- Hvordan ser den senmoderne kirke ud?


Hvad har yoga og mindfuldness med folkekirken at gøre? Hvad går præstens arbejde og diakoni egentlig ud på, og er det foreneligt med en moderne stat at have én kirke med særlige privilegier?  

Dét og meget mere bliver eleverne klogere på, når de kommer på en anderledes, elevaktiverende ekskursion, hvor smags, syns- og følesanser bliver aktiveret. Eleverne går - bogstaveligt talt - på opdagelse i Det folkekirkelige landskab, et værk udviklet af den belgiske kunstner Els Cools, som leverer en (billedlig) fortolkning af, hvordan den danske folkekirke ser ud anno 2024.  

Eleverne kommer omkring posterne "Mød præsten", "Den senmoderne folkekirke", "diakoni" m.fl., hvor de undersøger den rummelige folkekirkes forskellige teologiske ståsteder, ritualer, forholdet mellem kirke og stat og meget mere. 

Forløbet kræver ingen forberedelse, og det er oplagt at kickstarte sit kristendomsforløb med dette besøg eller bruge det i forbindelse med KS-undervisningen eller til at spice sin historieundervisning op.  

Målgruppe: STX/HF/HHX

Fag: Religion/KS/historie

Omfang: 1-4 lektioner/moduler, inklusiv ekskursion

Periode: september 2024 - juni 2025

Tilmeldingsfrist: Løbende tilmelding

Projektet indeholder: 

Ekskursion til en kirke i lokalområdet

Elevhæfte med baggrundsinfo og arbejdsopgaver

TILMELDING DET FOLKEKIRKELIGE LANDSKAB