Med store undrende øjne

- et projekt om at undre sig


Nattehimlen, regnbuen, vandets rislen og verdensrummets dybder. Hvordan kan alt dette findes? Forløbet Med store undrende øjne giver indskolingselever mulighed for at undre sig over livets store spørgsmål igennem ord, musik og poesi. 

I forløbet arbejder eleverne med tre nyere salmer i kombination med en sangtekst af Halfdan Rasmussen. Herved tematiseres livsfilosofiske og religionsfaglige spørgsmål med mulighed for tværfaglige samarbejder med dansk- og musikfaget. Salmer og sange er indspillet til fælles sang og arbejde i klassen, ligesom alle tilmeldte klasser inviteres til koncert med de skønne musikere Sille Grønberg og Palle Windfelt. 

Der er elevoplæg til rim-lege, fortællinger om tekstforfatterne og musikalsk arbejde med melodiernes rytmer og stemninger. Der vil ligeledes indgå en række kunstbilleder i materialet, der lægger op til samtaler i klassen om naturen, menneskelivet og de undrende spørgsmål.

Tilmeldte lærere modtager:  

  • Lærervejledning
  • Elevhæfter
  • Tilbud om koncert med Sille & Palle

Målgruppe: 1.-3. klasse  

Fag: Dansk og kristendomskundskab

Periode: April - maj 2025

Omfang: 6 lektioner 

Tilmeldingsfrist: 1. november 2024

Koncerter: 30. april og 2. maj  2025 

Levering: Uge 46

TILMELDING MED STORE UNDRENDE ØJNE