NYT TILBUD TIL UNGDOMSUDDANNELSER

Som noget nyt udbyder Folkekirkens Skoletjeneste i Hillerød og Allerød nu også undervisningsmaterialer og ekskursioner til ungdomsuddannelser.  

Alle tilbud er gratis og ikke-forkyndende og tilrettelægges ud fra de faglige mål i bekendtgørelsen for gymnasiale uddannelser.

Vores tilbud retter sig primært mod kristendomsundervisningen i religionsfaget men i år har vi også forløb, der kan bruges i historieundervisningen og i kultur- og samfundsfag. 

Forløbene inviterer eleverne ud af klasserummet, hvor de møder den levende religion og får mulighed for at sætte deres viden fra undervisningen i spil.  

 

Har du et særligt ønske til en oplægsholder, eller ønsker du at bruge kirkens rum, ritualer, musik eller kunst som led i et undervisningsforløb, er du altid velkommen til at kontakte os