Ungdomsuddannelser


NYT TILBUD TIL UNGDOMSUDDANNELSER

Som noget helt nyt udbyder Folkekirkens Skoletjeneste i Hillerød og Allerød nu også undervisningsmaterialer og ekskursioner til ungdomsuddannelser.  

Alle tilbud er gratis og ikke-forkyndende og tilrettelægges ud fra de faglige mål i bekendtgørelsen for gymnasiale uddannelser.

Forløbene inviterer eleverne ud af klasserummet, hvor de møder den levende religion og får mulighed for at sætte deres viden fra undervisningen i spil.  

Vores tilbud retter sig primært mod kristendomsundervisningen i religionsfaget men på længere sigt er der planer om også at udbyde tilbud til andre fagområder og tværfaglige projekter.  

Har du et særligt ønske til en oplægsholder, eller ønsker du at bruge kirkens rum, ritualer, musik eller kunst som led i et undervisningsforløb, er du altid velkommen til at kontakte os

For lærerne er der også mulighed for at deltage i de lærerkurser vi udbyder. Læs mere her