Ansigt til ansigt med historien

- På sporet af de lange linjer


Tag eleverne med på omvisning, når vi sammen går på opdagelse i kirkens rum i enten Nørre Herlev, Lynge eller Frederiksborg Slotskirke.  

I Nørre Herlev Kirke findes nogle af landets mest spektakulære og berømte kalkmalerier fra 1400-tallet. Malerierne er malet af Isefjordsværkstedet og har både en omfattende Laurentius-legende og righoldig gengivelse af Kristi lidelseshistorie med mange vigtige og interessante ikonografiske detaljer. Charlotte Chammon, der er præst i kirken, bringer kalkmalerierne til live, når hun fortæller om middelalderens katolske kristendomsforestillinger og de ændringer reformationen medførte og hvordan det kommer til udtryk i kirkerummet.  

Isefjordsværkstedet står også bag de smukke, anderledes og sjove kalkmalerier i Lynge Kirke, der viser mangfoldige motiver fra både Det Gamle og Det Nye Testamente. Se fx slangen fra syndefaldet, afbildet med Evas hoved og havfruer som en del af skabelsen (!) Martin Corfix, der er præst i kirken, fortæller om kirken og kristendommens udvikling i Danmark med nedslag i vikingetiden, middelalder og reformationen, hvor han dykker ned i myten om, at alle kalkmalerierne i Danmark blev overmalet under reformationen.  

Frederiksborg Slotskirke er en af Nordeuropas mest overdådige kirker, fyldt med guld, sølv og engle! Med kirken markerede Christian 4. sig som religiøst og verdsligt overhoved i Danmark-Norge og gennem historien har Slotskirken været scene for ritualer, der betonede enheden mellem den lutherske kristendom, kongen og hans undersåtter. Det var i Slotskirken, at enevældens konger blev kronet og kirken fungerer stadig som kapel for de danske ridderordner. Der er normalt kun adgang til kirken i forbindelse med gudstjenester.  

Alle omvisninger varer ca. en time og kan tilpasses efter ønsker og behov.  

 

Målgruppe: STX/HF/HHX

Fag: Historie/religion/KS

Omfang: 1 lektion/modul

Periode: september 2024 - juni 2025

Tilmeldingsfrist: Løbende tilmelding

Projektet indeholder:  

Ekskursion til en kirke i lokalområdet 

TILMELDING ANSIGT TIL ANSIGT MED HISTORIEN