Den Skyldige

- et projekt om skyld og ansvar


 

Hvem er skyldig? Og hvad er de skyldige i? Betyder det noget, hvilket sindelag en handling er begået med? Og hvad kan konsekvensen af handlingen være ud fra et hhv. religiøst, etisk og psykologisk perspektiv.

Kristendomskundskab
Med afsæt i filmen Den skyldige fra 2018 skal eleverne arbejde med kristendommens kernebegreber synd, skyld og valg. Begreberne udfoldes gennem arbejdet med bibelske tekster, buddhistisk karmatænkning og etiske ståsteder. Undervejs skal eleverne reflektere over de valg, som filmens personer træffer, og de konsekvenser, valgene får. Endvidere skal eleverne filosofere over begrebet den frie vilje. 

Hovedværk i dansk
Eleverne skal i projektet arbejde med filmen som hovedværk i dansk, hvor de bl.a. skal analysere de filmiske virkemidler. Samtidig skal de undersøge filmens konflikter og analysere tid og sted samt filmens vigtigste personer. Der knyttes i analysearbejdet an til elevernes egne erfaringer, og samtidig opnår eleverne indblik i andres liv og livstemaer. I undervisningsoplægget indgår forslag til eksamensoplæg i begge fag.

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe: 7.- 9.kl

Omfang: 4 lektioner (kristendomskundskab) og 8-12 lektioner (dansk)

Aktiviteter: Film, eksamensoplæg