På kant med Kierkgaard

Målgruppe: 7.-10. klasse
Fag: Dansk og religion
Lektioner: 20-25 lektioner (Forløbet kan beskæres og afvikles på kortere tid)

Søren Kierkegaard (1813-1855) er Danmarks mest betydelige filosof og ophavsmand til eksistentialismen. Kierkegaard har blik for de elementære problemstillinger i tilværelsen, og hans tænkning tvinger enhver til selv at tage stilling til sit liv. Det sættes der til indledning fokus på i en 20-sider lang tegneserie, som alle tilmeldte lærere modtager i et klassesæt.


Tegneserien lægger op til en efterfølgende fordybelse i fem af Kierkegaards centrale begreber: skyld, frihed, angst, tro og kærlighed. Som indgang til arbejdet med disse har fem nutidige kunstnere - Maja Lisa Engelhardt, Christian Lemmerz, Erik A. Frandsen, Peter Brandes og Cathrine Raben Davidsen - hver fremstillet et billede, som de tilmeldte klasser får en miniplakat af til ophængning i klassen under arbejdet. 

Selve elevarbejdet foregår med afsæt i hjemmesiden: www.paakant.dk
Her vil eleverne møde såvel praktiske som æstetiske og filosoferende opgaver i relation til kunstværkerne og Kierkegaards tænkning. Formålet med hele projektet er således, at eleverne får et elementært kendskab til Kierkegaard og får mulighed for at reflektere over nogle grundlæggende tilværelsesspørgsmål i lyset af Kierkegaards tænkning.


Hver deltagende klasse/lærer fik i projektperioden:
• Et sæt mini-plakater med reproduktion af de fem kunstværker til ophængning i klassen.
• Et klassesæt af Niels Rolands tegneserie om Kierkegaard.
• Adgang til projektets interaktive hjemmeside, Det Virtuelle Museum, hvor eleverne kan arbejde m. kunstværker og begreber samt uploade billeder og film m.v.
• Et læreroplæg med baggrundsstof og forslag til et konkret undervisningsforløb.
• To prøveoplæg i relation til materialet til henholdsvis dansk og religion.

Projektet er udviklet med økonomisk støtte fra https://www.olekirksfond.dk/da-dk/Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond og fra Undervisningsministeriet.