Kan næstekærlighed planlægges? (7.-10. kl)

Kan næstekærlighed planlægges?

- innovation, næstekærlighed og gode gerninger

Klassetrin: 7.-9. klasse
Fag: Kristendomskundskab, dansk og emnet innovation
Omfang: 8-20 lektioner
Aktiviteter: Kirkebesøg

Gør gode mennesker gode gerninger, eller gør gode gerninger mennesker gode? Hvad er en god gerning? Og er gode gerninger det samme som næstekærlighed? Udøver man gode gerninger, fordi man vil, fordi man vil ses, eller fordi man ikke kan lade være? Hvad synes andre egentligt om ens hjælpsomhed? Og hvilken betydning har fantasi og indlevelse for at opfinde nye handlemuligheder i ens møde med andre – i dannelsen af nye fællesskabelser?


I dette projekt om gode gerninger og næstekærlighed arbejder eleverne med at skabe en nuanceret forståelse af begrebet næstekærlighed i kristendommen og af den verdslige etik i mellemmenneskelige relationer. De tilegner sig en række fagtermer, der gør dem i stand til at definere kærligheds- og næsteforståelsen i kristendommen. Gennem metoder til at arbejde med innovation undersøges det om næstekærlighed er noget, der kan konstrueres og sættes i scene i relation til andre, samt om den er det samme som gode gerninger eller er noget andet?