Helgi Daner (5.-6. kl)

Helgi Daner

- da danerne blev kristne 
Målgruppe: 5.-6. klasse
Fag: Dansk, kristendomskundskab, historie
Omfang: 15 lektioner

Forfatteren Josefine Ottesens seneste historiske roman Helgi Daner er inspireret af sagnet om Holger Danske. Eleverne skal med afsæt i Helgi Daners spændende fortælling arbejde med centrale temaer og begreber, der afspejler historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark. 

Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester har i samarbejde med Josefine Ottesenudarbejdet en forkortet udgave af romanen på knap 100 sider, og tilmeldte klasser modtager et klassesæt af fortællingen. Arbejdet med bogen foregår ved at dele elevernes læsning op i otte afsnit. Efter hvert afsnit holdes et “break”, hvor der arbejdes med forskellige faglige temaer. Der arbejdes skiftevis med med-digtning ud fra en rollespils metode og med mere klassiske aktiviteter. Temaer fra både dansk, kristendomskundskab og historie indgår i arbejdet. 

Efter arbejdet med romanen sættes der særligt fokus på kristendommens indførelse i Danmark.