Man kan da ikke gå på vandet?!

- om at læse bibelske tekster med forskellige briller


Brillemetafor
Verden tager sig forskelligt ud, alt efter hvilke briller man ser den igennem - og sådan forholder det sig også med tekster. Man ser og læser altid verden fra det sted, man selv står, og med de briller, man er ”iført”. 

Eleverne skal i projektet arbejde med metaforen som en særlig kategori, der illustrerer, at menneskers blik og perspektiv på tilværelsen sjældent er helt ens, og at forståelsen af en tekst eller en situation dermed bliver forskellig. 

Tegnefilm
De forskellige perspektiver introduceres i en nyproduceret tegnefilm, hvor hovedpersonen læser fortællingen om Jesus’ vandring på søen med tre forskellige briller. 

Eleverne ”iføres” efterfølgende projektets tre briller, inden de læser en række bibelske tekster, hvor de skal undersøge, om der dermed træder forskellige pointer frem i teksterne.

Skriveworkshop
Projektet afrundes med en skriveworkshop designet af forfatter Mette Vedsø. Via forskellige ordskulpturer kommer projektets briller i spil og sættes i relation til metaforen ”vej”.

Online lærerkurser
Til inspiration for arbejdet findes på projektets hjemmeside to korte videoforedrag om metaforer og forskellige måder at læse bibelske og andre tekster på med ph.d. og sprogforsker ved Via University College, Linda Greve og dr.theol. og professor i teologi ved Københavns Universitet, Mette Birkedal Bruun.

Tilmeldte lærere modtager:
•  Undervisningsvejldning
•  Spørgsmålskort
•  Små kasser
•  Adgang til hjemmeside m. tegnefilm og videooplæg. 
•  Tilbud om kirkebesøg

Målgruppe: 5.-7. klasse 

Fag: Dansk og kristendomskundskab 

Omfang: 12 lektioner 

Periode: september – november 2023 

Tilmeldingsfrist: 15. august 2023

Levering: Uge 35 

TILMELDING MAN KAN DA IKKE GÅ PÅ VANDET !?