U-tilstrækkelig

- om at være ung i en tid, hvor godt ikke er godt nok


Flere undersøgelser peger på, at de unge i dag har det psykisk svært. Men hvad skyldes dette? Hvorfor føler de unge sig så utilstrækkelige og jager uopnåelige idealer? Det undersøger dette projekt, der ved hjælp af dramaøvelser og litteratur kigger på fænomenet – for hvilke idealer er egentlig værd at føle sig utilstrækkelige overfor?

No prize for second best! Think positive! Don’t try – Do! Be awesome, be fierce, be YOU!

Ovenstående udsagn findes i forskellige varianter overalt: På væggen i det lokale fitnesscenter, som hashtags på Instagram og trykt på alt fra termokopper til underbukser. Hensigten med udsagnene er at motivere den, der ser på dem til at yde det bedste og være den bedste. Men hvad nu, hvis udsagnene i stedet bliver en evig påmindelse om, aldrig at være god nok og kun minder én om, at man aldrig vil kunne slå til? 

Utilstrækkelig 

Med afsæt i højskolelærer og teolog Christian Hjortkjærs bog Utilstrækkelig, religiøse- og skønlitterære tekster, lyrik samt kunst skal eleverne arbejde med begreberne forbud, påbud og idealer. Hvordan kommer disse fx til udtryk i samfundet, i kunsten, i litteraturen og i religionerne? 

Forumteater og kreativ skrivning

Med inspiration fra forumteatrets øvelser og kreativ skrivning udfordres eleverne til at stoppe op og tænke over, hvad de forskellige påbud kræver af dem, hvem der er afsenderen og hvad de egentlig selv kan og vil tage ansvar for. 

Kirkebesøg 

Til projektet er knyttet et kirkebesøg, hvor eleverne møder forskellige religiøse idealer og fortællinger, udsagn fra andre unge, som kan åbne for filosofiske samtaler.

Målgruppe: 7.-9. klasse

Fag: Kristendomskundskab, dansk

Periode: Januar - marts 2023

Omfang: 10 - 12 lektioner

Aktiviteter: Klassesæt af Listebogen (elevhæfte), kirkebesøg, dramaøvelser insp. af forumteatret,  eksamensoplæg

TILMELDING TIL UTILSTRÆKKELIG