Kong Gilgamesh

- om myter, mennesker og maddiker


Er det vigtigt at have en god ven, hvis man skal være en god konge? Kan man opnå udødelighed ved verdens ende? Og kan det redde ens liv at lytte til en sivvæg?

Kong Gilgamesh

Projektet tager afsæt i myten om kong Gilgamesh, der bliver kaldt “verdens første gode historie”. Det  er en en over 4000 år gammel fortælling om monstre og venner. Gilgamesh må lære, hvad det vil sige at være menneske, for at blive en god konge. Dette indebærer blandt andet at knytte venskaber, at kende sin plads i den store orden og acceptere at døden er et vilkår - selv for en konge.  

Myternes sandhed

Myten er en genre, som spiller en særlig rolle i hovedparten af verdens religioner. Tilbage i antikken og tidligere har mennesker brugt myter til at forstå verdens indretning og livets vilkår.  Som sådan blev myterne regnet for sande – ikke i historisk forstand men i eksistentiel.  

 Men myterne hører ikke kun fortiden til, de fortæller noget om det at være menneske på tværs af tiden, derfor er de også relevante for os i dag.

Mytespor i Bibelen

Eleverne skal endvidere følge mytesporet fra Gilgamesh til Noa i Det Gamle Testamente, og samtidig filosofere over temaerne venskab, døden som vilkår samt evigt liv i Det Nye Testamente. Gennem arbejdet med temaerne, skal eleverne afdække, hvad det er for sandheder myterne gemmer på.??

Teaterforestilling 

Til projektet er knyttet en fortælleforestilling, hvor skuespiller Jesper La Cour Andersen, bringer myten om Gilgamesh til live. Den spiller i en lokal kirke/sognegård i Hillerød eller Allerød. Stedet fastsættes, når vi ser hvilke skoler, der meldt til.

Skoletjenesten råder over en række forestillinger, som fordeles blandt tilmeldte klasser efter tilmeldingsfristen.

   

  Det fortællende teater v/ Jesper La Cour

  Målgruppe: 5.-6. klasse

  Fag: Kristendomskundskab og dansk

  Periode: Fra november 2022 og skoleåret ud

  Omfang: 10 - 12 lektioner

  Tilmeldingsfrist: 1. september 2022

  Aktiviteter: Fortælle-teaterforestilling, smukke illustrationer, hjemmeside m. film

   TILMELDING TIL GILGAMESH