Grundtvig og fuglene

- fuglebilleder i Grundtvigs salmer


Fuglen har rede og ræven har grav, sneglen bær huset på ryggen.

Sådan begynder en af N.F.S. Grundtvigs salmer. Der er masser af ord om natur og dyr i salmerne, og i dette projekt er fuglen i fokus! Eleverne arbejder med de mange poetiske billeder, der knytter sig til fuglene i Grundtvigs salmeunivers: den svævende, den ubekymrede, den legende, den frie fugl.

Målet er, at eleverne kan udtrykke sig om, hvad fugle-metaforen kan betyde, samt at de kan synge om den, og fortælle om naturens fugle.

Materialet lægger op til leg med noder, ord, fortællinger og oplevelser i naturen. Eleverne får en introduktion til Grundtvig, og de får viden om salmen som genre.

Derudover inviteres de tilmeldte klasser til koncert, hvor de både skal slå ørerne ud, men også ventilere lungerne, når de synger med på udvalgte vers, som de har øvet sig på i klasserne.

Musikerne Sille Grønberg og Palle Windfelt har stor interesse for salmernes sprog og fortællinger, og de har en fantastik evne til at inddrage eleverne i den musikalske poesi.

Eleverne arbejder ud fra elevhæftet med fire af Grundtvigs salmer: Lille Guds barn, Nu falmer skoven, Alt hvad som fuglevinger fik og Fuglen har rede og ræven har grav. De lærer melodierne at kende gennem øvelser i klassen, de laver deres egen påklædningsnode og læser små fortællinger fra Grundtvigs liv, der relaterer sig til salmernes indhold.

HUSK højskoledag for lærere tilmeldt dette projekt: "Grundtvig for begyndere" Se mere her

 

Musikerne Sille og Palle

Målgruppe: 0.-2. klasse

Fag: Dansk, musik, kristendomskundskab

Periode: september - oktober 2022

Omfang: 6-10 lektioner

Tilmeldingsfrist: 15. august 2022

Aktiviteter: Elevhæfte med læsetekster og salmetekster, tilbud om koncert i lokal kirke i slutningen af september 2022,  musikfiler til salmerne, lærerkursus/højskoledag om Grundtvig

TILMELDING TIL GRUNDTVIG OG FUGLENE