Frihed

– til hvad?


 

Hvad er frihed? Hvad forhindrer dig i at være fri? Og hvad betyder det overhovedet at være fri? 

Med udgangspunkt i 75-året for Danmarks befrielse, og med udblik til elevernes egne erfaringer under Corona-krisen, inviteres eleverne til at filosofere over spørgsmål som disse. 

2020 blev et år i coronaens tegn, men det er også 75-året for Danmarks befrielse. En markering, som måske druknede lidt i foråret.  Her er chancen for at undersøge frihedsbegrebet både i lyset af 75-året for Danmarks befrielse og nedlukningen af Danmark som følge af coronavirus, hvor eleverne oplevede at blive begrænset i deres normale hverdag.  

Baggrunden for elevernes indledende arbejde er en række øjenvidneberetninger bl.a. fra oplevelser i koncentrationslejre. Efterfølgende præsenteres eleverne for forskellige idehistoriske og teologiske syn på frihedsbegrebet, som via samtalekort sætter dem i stand til at reflektere over, hvad frihed betyder for dem. Omdrejningspunktet er den filosofiske samtale, hvor der ikke ledes efter korrekte svar, men hvor målet snarere er at udvikle kritisk tænkning og stillingtagen via en fortsat undren over et bestemt emne.  

Som afslutning på projektet inviteres eleverne på besøg i kirken, hvor de kommer til at arbejde kreativt med frihedsbegrebet. Omdrejningspunktet for denne del af forløbet bliver kristendommens syn på frihed – at mennesket på én gang er bundet og frit.

Målgruppe: 7.-9. kl.

Fag: Dansk, kristendomskundskab, samfundsfag

Periode: Oktober - November 2020

Omfang: 8 - 12 lektioner

Aktiviteter: Kirkebesøg