Her i coronatiden er der mulighed for at arbejde online med EsbjergEvangeliet. Det er billedkunstner Erik Hagens 23 meter lange danmarks-fortælling, der har direkte referencer til bibelens fortællinger.

 

Billedet giver eleverne mulighed for:

  • at læse, forstå og fortolke bibelens fortællinger

  • arbejde med billedanalyse

  • skrive om et almenmenneskeligt/filosofisk begreb, der knytter sig til billedet.

Find enkle elevopgaver på www.esbjergevangeliet.dk og kopier dem direkte ind i ugeplanen.