Her kan I arbejde online med Esbjerg Evangeliet. Det er billedkunstner Erik Hagens 23 meter lange Danmarksfortælling, der har direkte referencer til bibelens fortællinger.

Billedet giver eleverne mulighed for:

- at læse, forstå og fortolke bibelens fortællinger ?

- arbejde med billedanalyse

- skrive om et almenmenneskeligt / filosofisk begreb, der knytter sig til billedet. 

Se billedet og find enkle elevopgaver på 

www.esbjergevangeliet.dk

 

 

 

 

Lad eleverne arbejde med Reformationen

Vælg f.eks. filmen om reformationen i Danmark eller om bogtrykkerkunsten. Lad eleverne arbejde i grupper og finde på spørgsmål til filmen.

Afslut med at høre Per Vers rap ”Synger så godt”, som findes under fanen ”Fællessang”

Skriv efter log in til elevopgaver m.m. til [email protected]

Se mere på

www.re-formation.dk

 

Et tværfagligt forløb til religion/kristendom og biologi.

Online multimodale elevartikler og et interview med genforsker og medlem af etisk råd, Jacob Giehm Mikkelsen.

Link til artikler og interview

https://readymag.com/fsaarhus/758486/

 

Materialet sigter mod at give et lille bidrag til udskolingselevernes arbejde med at forstå og bearbejde corona-perioden. Med afsæt i fagene samfundsfag og kristendomskundskab kommer eleverne til at arbejde med nogle af de værdier, principper og etiske overvejelser, der har været i spil under krisen. Eksempelvis har der været en hård debat om hvorvidt nedlukning og restriktioner har været nødvendige forholdsregler eller overgreb fra statsmagten. Her viser projektet, at der nede under dette ”enten/eller skænderi” ligger en konflikt mellem to værdier, der hver for sig er væsentlige og gyldige - men som i denne situation er modsatrettede.

https://readymag.com/fsaarhus/2736412/