Så syng da!

- salmesangsprojekt 2022


Et møde med den danske salme 2022 sætter fokus på den nye højskolesangbog.

Det er den 19. udgave af en sangbog, som gennem tiden er blevet brugt til fællessang i mange sammenhænge. Senest under corona krisen har mange nydt at synge sammen – også selvom det har været hver for sig.

Men hvorfor gør det godt at synge sammen? Og hvad gør sang og musik ved mennesker? Det er temaet for årets salmesangsprojekt. I den nye udgave af højskolesangbogen er det især i salmedelen, der er sket store ændringer. Det afspejler sig i årets salmevalg, der er en blanding af gamle klassiske salmer og nye salmer med nyskrevne melodier.

I projektet skal eleverne synge og arbejde med følgende fem salmer:

  • • Hil dig, Frelser og Forsoner
  • • Op, al den ting, som Gud har gjort
  • • Og Gud sang
  • • Hold håbet op
  • • Kære linedanser

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en projekthjemmeside. Herfra kan eleverne også blive præsenteret for orgelmusik, som passer til temaet. Ud over at eleverne lærer at synge salmerne, kommer de også til at arbejde med melodierne, og hvad musik og sang kan gøre ved mennesker.

Tilmeldte lærere tilbydes et indledende lærerkursus i Vartov den 17. november 2021 kl. 13-16 ved Lasse Skovgaard og Rasmus Skov Borring.

I jan/feb besøger klassen den lokale kirke, hvor eleverne skal synge salmerne til orgelledsagelse. Organisten vil desuden give en præsentation af orglet som instrument, og præsten vil samtale med eleverne om temaet.

I februar 2022 bliver der en fællesafslutning for de deltagende klasser, hvor eleverne kan få fornemmelsen af at synge sammen i et stort kor.

HUSK lærerkurset, der knytter sig til projektet. Læs mere og tilmeld dig her

 

 

Lærerkursus på Vartov i København

Målgruppe: 3.- 6. klasse

Fag: Kristendomskundskab, musik

Periode: Januar - februar 2022

Omfang: 6 - 10 lektioner

Tilmeldingsfrist: 1. november 2021

Aktiviteter: Plakat, lokalt kirkebesøg og stor fælles korafslutning i februar 2022 i Engholmkirken i Allerød, lærerkursus på Vartov

TILMELDING TIL "SÅ SYNG DA!"