Julekalender 2021


OBS: Temaet er ændret ifht den trykte årsplan.

Lågekalender og fortælling

Projektet består af en lågekalender og fortællingen Englemysteriet. Hver skoledag i december åbnes en låge i lågekalenderen, og bag lågen gemmer sig en illustration, der peger i retning af en engel fra enten Det Gamle Testamente, Det Nye Testamente, Koranen, salmerne eller folketroen. Til hver illustration findes også et oplæg til en kort samtale samt forslag til en efterfølgende aktivitet. Projektets udformning gør det muligt at indlede hver dag i december med en kort lektion omkring engle med udgangspunkt i julekalenderen og de foreslåede aktiviteter.

Om fortællingen

Selma og Svante har boet i Grønland de sidste tre år. Nu vil deres forældre gerne tilbage til Danmark for at være tættere på bedsteforældrene: Jytte, der er præst og Mogens, der er pensionist. Indtil deres nye hus er sat i stand, og mens forældrene afslutter de sidste opgaver i Grønland, flytter børnene ind på præstegården, hvor de skal være hele december.
Selma og Svante savner deres forældre og livet på Grønland, men da de finder noget mystisk på præstegårdens gamle loft, får de andet at tænke på. Tomme, gamle kartonæsker med fine bånd omkring og små skilte med sirligt håndskrevne numre. Hvad mon der er i æskerne? Hvorfor er der 17 af dem? Og hvem har anbragt dem på loftet? Vil det mon lykkes Selma og Svante at løse mysteriet?

 

 

Målgruppe: 1.- 3. klasse (evt. 0. klasse)

Fag: Kristendomskundskab (evt. også dansk, billedkunst og musik) 

Periode: December 2021

Omfang: 5 - 45 minutter om dagen i december

Tilmeldingsfrist: 1. september 2021

Aktiviteter: Oplæsningsbog, lågekalender, forslag til aktiviteter

TILMELDING TIL JULEKALENDER 2021